marianguitar centrum - gitarová škola - hudobné nástroje.
 
Dobré ráno! dnes je pondelok 22. apríla 2024 Dnes má meniny
Facebook Twitter Google+ PrintFriendly LinkedIn Addthis
home
 
   
 
 

foto
foto
foto
foto
foto
home
 
Youtube
Facebook
Soundcloud
Fórum
Kniha
Kontakty
Chat
 
   
 

Hlavným a charakteristickým znakom týchto intervalov je, že majú rozpätie väčšie ako interval oktávy. Odvodenie týchto intervalov vychádza z pôvodných intervalov s tým, že sa nachádzajú o oktávu vyššie. Aj preto sa týmto intervalom niekedy hovorí zložené intervaly:


rozsirene intervaly -porovnanie

Autor: Marian Přidáno: 11.07.2015 Kategori Teória - Intervaly Komentáře 0 Zobrazeno: 404 x
.:: ::.

 

Predznamenanie tvorí jedna alebo viacero posuviek (krížikov „#“ alebo béčiek „b“) na začiatku notovej osnovy za kľúčom. Uvedené posuvky v predznamenaní platia pre celý riadok notovej osnovy a vo všetkých oktávach pokiaľ nie sú odrážkou (znamienko pre zrušenie posuviek) pre jednotlivé noty v notovej osnove pozmenené.

Tempo je základná prednesová rýchlosť skladby, cvičenia, frázy, či motívu. Tempo sa najčastejšie vyjadruje počtom štvrťových nôt za minútu. Rýchlosť tempa je závislá od dĺžky tejto základnej notovej hodnoty. Takto môže mať štvrťová nota rôznu skutočnú (reálnu) dĺžku.

Legato je spôsob tvorby tónov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. V notovej osnove sa zapisuje (noty sa spájajú) oblúkom. Na gitare hráme legato príklepmi a uvoľneniami ľavej a pravej ruky.

Staccato (čítaj „stakáto“) je spôsob hry, technika hry, kedy tóny od seba navzájom výrazne oddeľujeme. Takto zahrané tóny sú krátke a úsečné. V notovej osnove sa staccato označuje bodkou nad alebo pod hlavičkou noty. Na gitare hráme staccato väčšinou tlmenou (tzv. MUTE) technikou.

Tenuto, označujeme ním noty pri ktorých je potrebné veľmi presne dodržať ich dĺžkovú hodnotu. Takéto noty zapisujeme do notovej osnovy s vodorovnou čiarkou nad alebo pod hlavičkou noty. Od ostatných sa líšia tým, že sú o čosi viac zdôraznené.

Akcent je prízvuková značka. Už tenuto je najmenšou prízvukovou značkou. Akcent alebo aj dôraz má dve základné hodnoty. Označenie niektorých techník hry v notovej osnove ukazuje nasledujúci obrázok:Autor: Marian Přidáno: 11.07.2015 Kategori Teória - základné pojmy Komentáře 0 Zobrazeno: 465 x
.:: ::.

 

.:: .: Tremolo :. ::.

Túto techniku používame pri viacnásobnom a rýchlom brnknutí toho istého tónu. Použijeme k tomu brnkátko a striedavo brnkáme alebo použijeme prsty PR okrem palca, ktoré pravidelne rýchlo striedame. Začnite nacvičovať v pomalom tempe! Technika a výsledný efekt takejto hry pripomína techniku hry na mandolínu.

 


 

celý článok nájdeš tu - klikni sem

Autor: Marian Přidáno: 11.07.2015 Kategori Gitarové techniky Komentáře 0 Zobrazeno: 374 x
.:: ::.

 

.:: .: Trilok :. ::.

Patrí medzi melodické ozdoby. Trilok vzniká rýchlym prestriedaním dvoch tónov, najčastejšie od seba vzdialených o pol tónu až jeden a pol tónu (malá tercia). Pri trilku realizujeme v podstate príklep a uvoľnenie niekoľkokrát za sebou. K základnému tónu sa navraciame striedavo a postup opakujeme podľa potreby viackrát.

 


 

celý článok nájdeš tu - klikni sem

Autor: Marian Přidáno: 11.07.2015 Kategori Gitarové techniky Komentáře 0 Zobrazeno: 421 x
.:: ::.

 

   
 

 

 

 
 
© 2015 Pavel Irdza