marianguitar centrum - gitarová škola - hudobné nástroje.
 
Dobré ráno! dnes je pondelok 22. apríla 2024 Dnes má meniny
Facebook Twitter Google+ PrintFriendly LinkedIn Addthis
home
 
   
 
 

foto
foto
foto
foto
foto
home
 
Youtube
Facebook
Soundcloud
Fórum
Kniha
Kontakty
Chat
 
   
 

Je to dobrá pomôcka ako rýchlo určiť "paritný" interval. Tak napr. ak je v dvojhlase malá tercia, tak obratom vznikne veľká sexta alebo ak je dvojhlas vedený vo veľkej sexte, tak paritný interval je malá tercia. Toto funguje pri všetkých základných intervaloch a je dobré naučiťa sa to naspamäť.


Obraty intervalov - Každý pôvodný interval je možné obrátiť a to prenesením spodného tónu o oktávu vyššie, napr. c - d na d - c1 alebo prenesením vrchného intervalu o oktávu nižšie, napr. d - c1 na c - d. Je dôležité uvedomiť si, že interval a jeho obrat vyplňujú vždy interval čistej oktávy!


obraty intervalov

Autor: Marian Přidáno: 10.07.2015 Kategori Teória - Intervaly Komentáře 0 Zobrazeno: 410 x
.:: ::.

 

Takt je časť (úsek) v notovej osnove oddelený dvoma zvislými čiarami. Jednotlivé dĺžkové hodnoty nôt sú v takte zoskupené do skupín. Takty sú základnou rytmickou a metrickou jednotkou v skladbe. Takty tvoria motívy, vety a celé skladby. Najpoužívanejšie takty v praxi sú celý (C), štvorštvrťový (4/4), polový (1/2), trojštvrťový (3/4), šesťosminový (6/8), atď.

1. celý takt má štyri doby s nepravidelným rytmickým delením

2. štvorštvrťový takt má štyri doby deliteľné na štyri štvrťové noty

3. dvojštvrťový takt má dve doby, napríklad polka

4. trojštvrťový takt má tri doby, napríklad valčík

Predtaktie je neúplný takt na začiatku skladby, ktorý môže tvoriť rôzny počet nôt až do rozsahu hodnoty taktu. Napr.: predtaktie v 4/4 takte môže byť zložené z nôt do hodnoty 4/4, nie viac! Nie v každej skladbe musí byť predtaktie. Ak je, poznáme to podľa toho, že úvodné noty za kľúčom a predznamenaním po prvú taktovú čiaru dávajú súčet dĺžkových hodnôt menší ako určuje predtaktie.


celý článok k základným pojmom nájdeš tu - klikni sem

Autor: Marian Přidáno: 10.07.2015 Kategori Teória - základné pojmy Komentáře 0 Zobrazeno: 403 x
.:: ::.

 

Na tejto stránke si postupne vysvetlíme všetky pojmy, s ktorými sa v rámci vašej hudby budete stretávať. Pojmy budeme doplňovať postupne, keďže to nie je možné urobiť naraz. Vopred vám ďakujeme za pochopenie. Privítame zároveň aj vaše tipy a názory a to nielen k tejto téme, ale aj k celému obsahu tohto internetového diela.

Pomlčky označujú miesta medzi notami, kde sa nič nehrá. Sú to znamienka pre prestávky medzi jednotlivými notami. Ich tvar v notovej osnove znázorňuje obrázok:Autor: Marian Přidáno: 10.07.2015 Kategori Teória - základné pojmy Komentáře 0 Zobrazeno: 453 x
.:: ::.

 

Je opakom príklepu. Na tej istej strune sa uvoľňuje vždy z vyššieho tónu na nižší. Túto techniku využívame pri zostupných melódiách. Tu je veľmi dôležité, aby v momente uvoľnenia prsta ĽR došlo k jeho miernemu zatrhnutiu do strany. Tým dôjde k lepšiemu rozozvučaniu novovytvoreného tónu, pretože ani pri tejto technike nový tón netvoríme brnknutím. Dobré rozozvučanie nového tónu zabezpečuje práve mierne zatrhnutie prstom do strany v momente uvoľnenia.

 


 

celý článok nájdeš tu - klikni sem

Autor: Marian Přidáno: 10.07.2015 Kategori Gitarové techniky Komentáře 0 Zobrazeno: 360 x
.:: ::.

 

   
 

 

 

 
 
© 2015 Pavel Irdza